Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69
DƏMİR YOLUNDA QATARLARA RFİD TEXNOLOGİYASI İLƏ BAXIŞ SİSTEMİ

Qatarlara RFID texnologiyası vasitəsilə avtomatlaşdırılmış planlı baxış sisteminin tətbiqi layihəsini diqqətinəz çatdırırıq.

PROBLEMLƏR
Qatarların vaqonlarına planlı baxış, bir qayda olaraq, aşağıdakı kimi həyata keçirilirdi:

 - Qatar briqadaları vaqonları gəzir, onları qatarın mövcud reqlamenti əsasında yoxlayır və bütün nasazlıqları dəftərə qeyd edir;
 - Dəftərə qeyd edilmiş məlumatlar depoda jurnala köçürülür;
 - Bütün bu proses çox vaxt alması ilə yanaşı, həm də baxış prosedurunun düzgün icra edilməsi üçün heç bir nəzarəti çətinləşdirir.

HƏLLİ YOLU
Avtomatlaşdırılmış sistem vaqonlara baxış vaxtının ixtisar edilməsini (azalmasını) və nasaz vaqonların xəttə buraxılmasının qarşısının alınmasını təmin edir. Bunun üçün depo işçiləri və podratçılar arasında qarşılıqlı vahid rəqəmsal əlaqə platforması yaradılır. Bu platforma müəssisənin digər informasiya sistemləri ilə inteqrasiya olunur. Bu layihə radiotezlik identifikasiya texnologiyası əsasında aparat və proqram təminatının kompleks həllini nəzərdə tutur. Bu həll yolu - “Vaqon qruplarına avtomatlaşdırılmış planlı baxış sistemi” adlanır.

Sistemin tətbiqi üçün daimi yoxlanış və nəzarət tələb edən bütün qatar avadanlıqları və hissələri RFID nişanlar ilə işarələnməlidir. İşarələnəcək obyektdən asılı olaraq, layihədə müxtəlif səthlər üçün özü yapışan kağız və ya korpuslu müxtəlif növ RFID nişanlardan istifadə olunur. Bütün markalanmış avadanlıqlar vahid məlumat bazasına daxil edilir. Vaqon qrupuna baxış prosedurunda iştirak edən heyyətdə mobil RFID oxuyucuları olmalıdır.


BAXIŞ  PROSEDURU
Depoda işçi RFID oxuyucunu dəstəkləyən mobil cihaz əldə edir, sistemə giriş edir, cihaza yoxlanılması zəruri olan avadanlıq və əməliyyatların icra ardıcıllığı haqqında məlumatları yükləyir. İşçi sıra ilə bütün vaqonları gəzərək RFİD nişanları məsafədən oxuyur və onların cari vəziyyəti haqqında məlumatı cihaza daxil edir.  Əgər hər hansı bir problem aşkar edilərsə, o ya (haqqında müvafiq qeyd aparılaraq) yerindəcə aradan qaldırılır, ya da nöqsanlar barədə məlumat sonrakı mərhələdə (gələcəkdə) ölçü götürülməsi üçün sistemdə qeydə alınır. Nöqsanlar qeydə alınır və lazım gələrsə, mobil cihazın kamerası ilə çəkilmiş fotoşəkil ilə də müşayiət olunur. Nöqsan barədə məlumat operativ şəkildə onun sürətli həlli üçün mobil internet vasitəsilə dispetçerin iş yerinə daxil olur.

Lokomotiv briqadasının növbə əvəzləşməsi zamanı növbəsini təhvil verən işçi növbəni təhvil alan işçi ilə birgə qatarlara baxış keçirir və əvəzedici briqadaya təhvil məqsədi ilə qatarları təkrarən yoxlayır.

RFİD sistem personalın məsuliyyətini artırmaqla yanşı, yoxlama prosesini səhvsiz və tez bir zamanda icra edilməsinə zəmanət verir.

Sistemin etibarlı şəkildə işləməsi üçün lazımi bütün funksionallığı, problemsiz işi təmin edəcək və istifadəsi asan olacaq düzgün UHF RFID cihazı seçmək vacibdir. Seçim etməzdən əvvəl cihazları RFID etiketlərinin oxunma diapazonu və sürətinə dair test etmək, sınaqdan keçirmək lazımdır.

Layihə mobil cihazların şarj edilməsi və buraxılışına nəzarət üzrə texniki həlli də təmin edir. Zahirən o, çox xanalı şkafa dolaba bənzəyir. Hər bir xananın da cihazı şarj etmək üçün elektrik şəbəkəsinə bağlantısı var. Cihazı əldə etmək üçün depo işçisi sistemə giriş etməli - öz identifikatorunu daxil etməlidir. Proqram təminatı enerji doldurma məntəqələrinin şarj edilməsinə nəzarət etməyə və işçilərə fasiləsiz təminat vermək üçün cihazları vaxtlı-vaxtında bir qəbul məntəqəsindən digərinə köçürməyə imkan verir.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ
Vaqon qruplarına avtomatlaşdırılmış planlı baxış sistemi real vaxt rejimində bütün qatarların cari vəziyyətini görməyə, onların yerini izləməyə və personala nəzarət etməyə imkan verir. Sistem tərəfindən toplanan məlumatlar statistik göstəricilərin toplanmasına imkan yaradır, bu da o deməkdir ki, onların təhlili biznes proseslərinin təkmilləşdirilməsinə və bütövlükdə dəmiryolu deposu işinin səmərəliliyinin artırılmasına şərait yaradacaqdır. Məsələn, əldə edilən məlumatlara əsaslanaraq nə vaxtsa nəyinsə qaydasında getmədiyi halı ilə rastlaşmadan profilaktik xidmət/təmir işini qabaqcadan planlaşdırmaq mümkündür.