Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69
ANBAR/RFID TEXNOLOGİYASI ƏSASINDA LOGİSTİKA

   RFID VƏ UÇOTDA İNSAN AMİLİNİN TƏSİRİNİN AZALDILMASI. ANBAR/LOGİSTİKA

Anbarın düzgün şəkildə avtomatlaşdırılması  - hər bir istehsalın səmərəliliyinin və rentabelliyinin artırılmasında mühüm mərhələdir. Müasir bazar - sərt və aqressiv mühitdir, burada malların hərəkətinə nəzarətin dəqiqliyi və sürəti anbarın işində və bütövlükdə müəssisənin fəaliyyətində böyük rol oynayır. Şirkətlərin əksəriyyəti bu gün ştrix-kodlara alternativ olaraq məhz RFID texnologiyasından istifadə edir.

RFID TEXNOLOGİYASINA BAZASINDA ANBAR LOGİSTİKASI - DÜZGÜN QƏRARDIR 
RFID-sistemlərinin işləməsi xüsusi RFID-nişanı ilə işarələnmiş obyektlə təmasda olmasını və onun bilavasitə görünməsini tələb etmir ki, bu da, əsasən hava və ya fiziki şəraitdən asılı olmayaraq, bu texnologiyanı tamamilə təmassız edir.

ANBARDA VƏ LOGİSTİKADA RFID TEXNOLOGİYASINDAN İSTİFADƏNİN ÜSTÜNLÜKLƏRİ MALLARIN YERDƏYİŞMƏSİNƏ NƏZARƏT
RFID texnologiyası malların həm anbarın daxilində, həm də xaricində şəffaf yerdəyişmə sxemlərinin yaradılmasına, sifarişin formalaşmasında səhvlərin sayının azaldılmasına, anbarın işinin effektivliyinin və dəqiqliyinin artırılmasına imkan verir. RFID-in fərqləndirici xüsusiyyətləri obyektlərin qrup şəklində identifikasiya edilməsi imkanıdır - 1 saniyədə 50-dən çox RFID-nişanları

ANBARDA YERDƏYİŞMƏYƏ VƏ FƏALLIĞA NƏZARƏT
Radiotezlikli identifikasiya texnologiyasının köməyi ilə əməkdaşların anbar yerlərinin və ya ərazilərinin ən vacib zonalarında yerdəyişmələrini izləmək mümkündür. Əməkdaşların yerdəyişməsinin və ümumi fəallığının izlənilməsi lazım olan zonalarda xüsusi RFID-oxuyucu qurğuları quraşdırılır. Hər bir əməkdaş üçün unikal nömrə ilə özünün RFID nişanı təhkim edilir. Bu sistem bütün işarələnmiş obyektlərin yerdəyişməsinə nəzarət etməyə imkan verir, məsələn, əməkdaşlarla yanaşı, yük və minik avtomobillərinin, yükləyicilərin, paletlərin və digər obyektlərin yerdəyişmələrinə nəzarət etmək olar.

NƏQLİYYATA TƏMASSIZ NƏZARƏTNəqliyyat vasitələrinin yanından keçdikləri nəzarət nöqtələrində avtomobilin korpusuna və ya kabinin içərisindən qabaq şüşəsinə bərkidilmiş RFID-nişanlardan məlumatları oxuyan oxuyucu qurğular quraşdırılır. Belə nəzarət nöqtələri avtodayanacaqların buraxılış məntəqələri, müəssisənin ərazisinə giriş, anbar ərazisinə gediş ola bilər

MTD-nin (MADDİ-TEXNİKİ DƏYƏRLƏRİN) İNVENTARLAŞDIRILMASIRFID-nişanlar hər bir obyekt üzərində quraşdırılır və müəssisənin məlumat bazasında obyektin identifikasiyasının həyata keçirildiyi unikal nömrəni ehtiva edir. Beləliklə, mövcud maddi dəyərlər üzrə təsərrüfat hesabatının aparılması maksimal dərəcədə sadə və rahat olur. RFID-nişanına daxilolmanın tarixi və vaxtı, obyektin növü, yerləşdiyi yer və s. haqqında zəruri istifadəçi məlumatları daxil edilə bilər. İnventarlaşdırmanın aparılmasından sonra onun nəticələri əvvəlki nəticələrlə müqayisə edilə bilər, beləliklə obyektlərin mövcudluğuna və yerdəyişməsinə nəzarət etmək daha asan olur.

DÖVRİYYƏDƏ OLAN VƏ GERİYƏ QAYTARILAN TARAYA NƏZARƏT
RFID texnologiyasının köməyi ilə, geri qaytarılan tara ilə işi əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdırmaq mümkün oldu. Geri qaytarılan taranın identifikasiyası üçün onun markalanması aparılmalıdır, markalanmadan sonra hər bir tara vahidində fərdi nömrə meydana çıxır ki, bu da göndərilməyə və qəbula avtomatik rejimdə nəzarətin aparılmasına imkan verir. Bu həll qəbula və göndərilməyə sərf edilən vaxtın əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasına qadirdir, həmçinin mühasibat uçotunu qaydaya salmağa kömək edəcəkdir - onu rahat və şəffaf edəcəkdir, indi Sizə malın dəyərinə taranın dəyərini daxil etmək və ya alıcıdan girov qoyulmasını tələb etmək lazım deyil, siz həmişə biləcəksiniz: kim, nə qədər, nə vaxt və hansı taranı götürüb və geri qaytarmalıdır.

RFID-texnologiyaları bazasında anbar logistikası - müəssisəni effektiv, rəqabət qabiliyyətli, ən əsası isə gəlirli etmək istəyənlər üçün optimal həlldir.