Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69
AVTOMATİK UÇOT SİSTEMİNİN TƏTBİQİ

ŞTRİXLİ KODLAŞDIRMA VASİTƏSİLƏ AVTOMATİK UÇOT SİSTEMİNİN TƏTBİQİ

Xidmətimiz аvtomatik uçot sisteminin seçimi, anbara malın daxil   olması malın buraxılması silsiləsində 
izləməsi və əsas vəsaitlərin inventarlaşdırılması ilə bağlı konkret təkliflərin verilməsini, ştrixkod
avadanlığın quraşdırılması üçün tövsiyə olunan iş yerlərin və bu prosesə cəlb olunan işçilərin minimum 
texniki bilikləri müəyyən edilməsini nəzərdə tutur.

Sistemin qiyməti müəssisənin rəhbərliyi ilə birlikdə müəyyən ediləcək ve avadanlığın konkret modellərindən, 
onların sayından, uçotun avtomatlaşması dərəcəsindən və digər amillərdən asılıdır.

Müəssisənizdə avtomatik uçot sisteminin tətbiqilə bağlı layihənin kommersiya təklifinin tərtibatı üçün bizə 
aşağıda qeyd olunan məlumatlar lazım olacag:

- Sizin müəssisədə istifadə olunan Proqram Təminatı.
- Uçotun hansı bölmələr və hansı istehsal obyektlərin avtomatlaşdırılması nəzərdə tutulub.
- Neçə iş yerinin avtomatlaşdırılması nəzərdə tutulub.
- Avtomatlaşdırılmış iş yerlərində çalışan işçilərin siyahısı.
- Neçə istifadəçiyə təlim kursunun keçirilməsi lazım olacaq.
- Xüsusi avadanlığın Proqram Təminatına qoşulması nəzərdə tutulubmu (ştrixkod skanerləri, ştrixkod printerləri, ştrixkod çap edən tərəzilər, məlumat yığımı terminalı və s.).
- Proqram Təminatının məsafədən qoşulması imkanı nəzərdə tutulubmu.

Ştrixli kodlaşdırma texnologiyaları əsasında müəssisənin məhsullarının avtomatlaşdırılmış uçot sisteminin tətbiqi üçün
bizim tərəfimizdən hazırlanan təklifin tərtibində konkret şəraitə uyğun olaraq obyektlə yerində tanış olunması və 
tövsiyələrin verilməsi nəzərdə tutulur.
Bunun üçün bizim mütəxəssislərin Sizin müəssisənizə gəlməsi və yerində bu məsələnin Sizinlə müzakirə edilmesi lazimdır.